Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRllG2UmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

RICONS

Ricons được thành lập từ năm 2004 và chỉ trong thời gian ngắn đã ghi được dấu ấn trên thị trường, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư. Cùng với quy mô không ngừng phát triển, Ricons mở rộng ngành nghề hoạt động sang xây lắp và chọn đây là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Trên cơ sở nội lực vững vàng, tầm nhìn của Ricons là trở thành biểu tượng của ngành xây dựng Việt Nam, từng bước vươn tầm Quốc tế.

  • hZWYnJRllG2UmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmVpcJdlb7Cx
2020

Company Menu

Company activity

RICONS HỖ TRỢ CHĂM LO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC VÀO MÙA HÈ

By: RICONS | Posted: Mon, 06/07/2021 - 11:44

Tháng 6, toàn miền Bắc bao phủ bởi đợt nắng nóng đỉnh điểm, có ngày nhiệt độ cao nhất lên tới 40 độ C. Điều này không chỉ tác động đến tiến độ thi công của nhiều đơn vị nhà thầu mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người công nhân. Vì vậy, giải pháp phòng - chống nắng nóng là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ sức khoẻ người lao động, duy trì hoạt động thi công trên công trường.

Hiểu được khó khăn đó, Ricons đã có những biện pháp tăng cường phòng chống nắng nóng cho công nhân như phát nón chống nắng, bố trí những điểm nước uống đá lạnh tại các vị trí thi công, bố trí khu vực nghỉ ngơi, tránh nắng cho người công nhân.

Hoạt động thể hiện sự chăm lo của Công ty dành cho người lao động, nhất là trong thời điểm bảo vệ sức khỏe, phòng dịch Covid như hiện nay.

Comment

hZWYnJRllG2UmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSeZ2ihq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaWplmZycnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYnJRllG2UmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...