Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZxgmG-Um5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

RICONS

Ricons Group là Tập đoàn đầu tư xây dựng hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực Xây lắp – Đầu tư – Sản xuất, tương ứng với các Công ty: Ricons E&C – Riland – RiHitech. Với sứ mệnh “Xây dựng phồn vinh – Hoàn thiện khát khao”, mục tiêu của Ricons Group là đóng góp sự phồn vinh cho khách hàng, cộng đồng và xã hội thông qua những công trình, sản phẩm, dịch vụ chất lượng.

  • hZWYmZxgmG-Um5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmVpcJdlb7Cx
2020

Company Menu

Company activity

RICONS HỖ TRỢ CHĂM LO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC VÀO MÙA HÈ

By: RICONS | Posted: Mon, 06/07/2021 - 11:44

Tháng 6, toàn miền Bắc bao phủ bởi đợt nắng nóng đỉnh điểm, có ngày nhiệt độ cao nhất lên tới 40 độ C. Điều này không chỉ tác động đến tiến độ thi công của nhiều đơn vị nhà thầu mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người công nhân. Vì vậy, giải pháp phòng - chống nắng nóng là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ sức khoẻ người lao động, duy trì hoạt động thi công trên công trường.

Hiểu được khó khăn đó, Ricons đã có những biện pháp tăng cường phòng chống nắng nóng cho công nhân như phát nón chống nắng, bố trí những điểm nước uống đá lạnh tại các vị trí thi công, bố trí khu vực nghỉ ngơi, tránh nắng cho người công nhân.

Hoạt động thể hiện sự chăm lo của Công ty dành cho người lao động, nhất là trong thời điểm bảo vệ sức khỏe, phòng dịch Covid như hiện nay.

Comment

hZWYmZxgmG-Um5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSeZ2ihq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaWplmZycnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYmZxgmG-Um5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...